ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรพรรณ เกษมมัสสุ"

* 2523 ดงมนุษย์ ช่อง 3
* 2523 ห้วงรักเหวลึก ช่อง 7
* 25292524 พระจันทร์เดือนกันยา ช่อง 3
* 2525 ไฟในทรวง ช่อง 5
* 2526 ทหารเสือพระเจ้าตาก ช่อง 3
* 2528 นางครวญ ช่อง 9
* 2528 ปูนปิดทอง ช่อง 9
* 2529 ทะเลเลือด ช่อง 3
* 2529 พระจันทร์เดือนกันยา ช่อง 3
 
=== ภาพยนตร์ ===
116

การแก้ไข