ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เคานท์แห่งลักเซมเบิร์ก ไปยัง หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศลักเซมเบิ...
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงเป็นพระ'→'เป็นพระ')
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เคานท์แห่งลักเซมเบิร์ก ไปยัง หมวดหมู่:เคานต์ในประเทศลักเซมเบิ...)
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์โบฮีเมีย]]
[[หมวดหมู่:ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดนบูร์ก]]
[[หมวดหมู่:เคานท์แห่งเคานต์ในประเทศลักเซมเบิร์ก]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากปราก]]
[[หมวดหมู่:เจ้าชายโบฮีเมีย]]
138,643

การแก้ไข