ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

แอนเดอร์สัน ย้ายหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮีซามุดดีน อาลัม ชาห์ ไปยัง [[สมเด็จพระรา...
(แอนเดอร์สัน ย้ายหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน ฮิซามุดดีน อะลาม ชาห์ ไปยัง [[สมเด็จพระราช...)
(แอนเดอร์สัน ย้ายหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮีซามุดดีน อาลัม ชาห์ ไปยัง [[สมเด็จพระรา...)
(ไม่แตกต่าง)