ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

(ข้อนี้ได้คุยไปแล้ว อย่ารวบรัดแก้ก่อน)
=== วิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ ===
{{เว็บย่อ|WP:CENSOR}}
วิกิพีเดียอาจมีเนื้อหาที่ผู้อ่านบางคนส่วนพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมต้องค้านหรือเป็นการก้าวร้าวน่ารังเกียจ วิกิพีเดียไม่อาจรับประกันได้ว่า บทความหรือภาพนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับได้แก่ของผู้อ่านทุกคน เสมอ หรือบทความหรือภาพนั้นจะยึดมั่นกับว่าต้องยึดบรรทัดฐานทาง[[สังคม]]หรือ[[ศาสนา]] ทั่วไป
 
เนื่องจากเพราะทุกคนสามารถแก้ไขบทความได้ และการเปลี่ยนแปลงส่วนมากใหญ่จะแสดงผลในทันที จึงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจปรากฏอยู่ก่อนที่จะถูกสามารถนำออก โดยปกติเนื้อหาที่ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนโดยทั่วไปจะถูกนำออกในเวลาอันสั้นอย่างรวดเร็ว เนื้อหาซึ่งถูกตัดสินแล้วว่าละเมิดนโยบาย[[วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่|ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]]ของวิกิพีเดีย หรือที่ละเมิดนโยบายอื่นของวิกิพีเดีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]]) หรือกฎหมายของ[[รัฐฟลอริดา]] [[สหรัฐอเมริกา]] อันเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์หลักของวิกิพีเดีย จะถูกนำออกเช่นกัน
 
แต่กระนั้น บางบทความอาจมีข้อความ รูปภาพภาพ ข้อความหรือลิงก์ที่ ซึ่งบางคนอาจดูแล้วไม่เหมาะสมได้เห็นว่าต้องค้าน แม้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องนี้สัมพันธ์กับเนื้อหาบทความโดยตรง (เช่นบทความเกี่ยวกับ[[องคชาต]]) การอภิปรายถึงเนื้อหาที่มีแนวโน้มเป็นเหตุให้คัดค้านนี้ไปได้ว่าอาจถูกค้านไม่ควรมุ่งไปยังความก้าวร้าวน่ารังเกียจของมัน แต่ควรมุ่งไปว่า หากแต่ว่ามันเป็นภาพ ข้อความหรือลิงก์ที่เหมาะสมที่จะรวมอยู่ในบทความหรือเปล่าไม่ นอกเหนือจากนั้นนี้ โดยทั่วไป "การเป็นเหตุสาเหตุให้คัดค้าน" โดยทั่วไปมิใช่เหตุผลเพียงพอที่จะนำออกหรือเพียงพอแก่การเพิ่มหรือลบเนื้อหา
 
วิกิพีเดียจะไม่นำเนื้อหาออกเพียงเพราะกฎข้อบังคับอินเทอร์เน็ตบัญญัติภายในของบางองค์การองค์กรที่ห้ามมิให้แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับองค์การองค์กรนั้นออนไลน์ กฎใดๆใด ซึ่งๆ ที่ห้ามสมาชิกขององค์การองค์กร ภราดรภาพ สมาคมหรือศาสนาหนึ่งๆใด ๆ แสดงชื่อหรือภาพไม่สามารถอาจใช้ได้กับวิกิพีเดียได้ เพราะวิกิพีเดียมิได้เป็นใช่สมาชิกขององค์การองค์กรเหล่านั้นนี้
 
== ชุมชนวิกิพีเดีย ==