ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

ข้อนี้ได้คุยไปแล้ว อย่ารวบรัดแก้ก่อน
(ข้อนี้ได้คุยไปแล้ว อย่ารวบรัดแก้ก่อน)
สารสนเทศไม่ว่าในสารานุกรมใด ๆ ไม่อาจเพิ่มเข้ามาได้เพียงเพราะเป็นจริงหรือเป็นประโยชน์ บทความสารานุกรมไม่ควรเป็นการแถลงชี้แจงรายละเอียดที่เป็นไปได้ทั้งหมด แต่บทความเป็นการสรุปความรู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับหัวเรื่อง ข้อความที่พิสูจน์ยืนยันได้และมีแหล่งอ้างอิงควรให้น้ำหนักอย่างเหมาะสม แม้จะมีการถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติสารานุกรมของหน่วยข้อมูลหลายประเภท แต่มีการเห็นพ้องต้องกันว่า ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าอะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย และตัวอย่างใต้แต่ละส่วนนั้นกล่าวถึงเพียงคร่าว ๆ เท่านั้น
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่พจนานุกรมเว็บไซต์แปลภาษา ===
วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม ไม่ใช่[[พจนานุกรม]]เพื่อที่จะอธิบายความหมายในภาษาเฉพาะกลุ่ม และไม่ใช่เว็บไซต์แปลภาษาอัตโนมัติ บทความในวิกิพีเดียไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้:
# '''การอธิบายความหมายทางพจนานุกรม''' กรุณาอย่าสร้างบทความใหม่ที่เป็นการนิยามความหมายของคำศัพท์เพียงอย่างเดียว ในย่อหน้าแรกของบทความหนึ่ง ๆ ควรเริ่มต้นด้วยคำอธิบายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการสรุปรวมสาระสำคัญของแต่ละหัวข้อเพื่อที่จะอธิบายเนื้อหาในส่วนที่เหลือ ถ้าหากคุณพบเจอบทความที่มีการอธิบายความหมายเพียงอย่างเดียว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสารานุกรมลงไปได้อีก นโยบายนี้จะยกเว้นเฉพาะบทความที่เกี่ยวกับความหมายทางวัฒนธรรมของ[[จำนวน]] (ตัวเลข)
# '''การนิยาม''' บทความควรเริ่มด้วยการนิยามหรือคำอธิบายที่ดี แต่บทความที่มีเพียงบทนิยามโดยไม่มีข้อมูลอื่น ควรขยายความด้วยเนื้อหาสารานุกรมเพิ่มเติม
# '''แนวทางการใช้คำศัพท์ สำนวน หรือคำสแลง''' วิกิพีเดียไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสอน คำศัพท์ [[สำนวน]] และอื่น ๆ ว่าควรใช้หรือพูดอย่างไร แต่อาจเป็นสิ่งสำคัญในบริบทของบางบทความ เพื่ออธิบายเพียงว่าต้องการการแยกแยะ ไม่ให้สับสนกับคำอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน
# '''หน่วยข้อมูลสารานุกรม''' บทความสารานุกรมนั้นเกี่ยวกับบุคคล กลุ่ม มโนทัศน์ สถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์ ฯลฯ ในบางกรณี คำหรือวลีเองอาจเป็นหัวเรื่องสารานุกรมได้ เช่น [[สยาม]] อย่างไรก็ดี ไม่บ่อยนักที่บทความจะมีการนิยามหรือการใช้ชื่อเรื่องของบทความมากกว่าหนึ่ง บทความเกี่ยวกับความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือคณิตศาสตร์ของ[[จำนวน]]ก็ยอมรับได้เช่นกัน
# '''บริการแปลภาษาอัตโนมัติ''' เนื้อหาทั้งหมดในวิกิพีเดียสร้างขึ้นโดยชาววิกิพีเดียที่เป็นอาสาสมัคร และซอฟต์แวร์[[มีเดียวิกิ]]ที่วิกิพีเดียทำงานอยู่ ทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานของระบบ ไม่ได้ทำหน้าที่แปลภาษาอัตโนมัติให้กับคุณ รายชื่อภาษาทางซ้ายมือที่ปรากฏในหน้าต่าง ๆ คือบทความเรื่องเดียวกันในวิกิพีเดียภาษาอื่น ซึ่งเขียนโดยอาสาสมัครของผู้ที่ใช้ภาษานั้นเช่นกัน และไม่ได้ถูกแปลโดยอัตโนมัติจากระบบ ดังนั้นแม้คุณจะสามารถคัดลอกเนื้อหาจากภาษาอื่นมาเขียน แต่วิกิพีเดียก็ไม่สามารถแปลให้คุณได้
# '''คู่มือขนบภาษา สแลง และ/หรือ สำนวน''' บทความพรรณนาเกี่ยวกับภาษา ภาษาถิ่น หรือประเภทสแลง (เช่น [[ลีท]]) นั้นเป็นที่พอใจ ส่วนคู่มือสำหรับผู้พูดภาษาดังกล่าวตามแผนนั้นตรงกันข้าม
 
ถ้าหากคุณยังต้องการเขียนบทนิยามเรื่องที่เกี่ยวกับพจนานุกรม โปรดชม ในลักษณะ[[:wikt:|วิกิพจนานุกรม]] ส่วนหากต้องการคู่มือภาษานั้น โปรดชมคุณสามารถเขียนได้ที่ [[:bwikt:|วิกิตำราพจนานุกรม]] ซึ่งเป็นโครงการพี่น้องอีกโครงการหนึ่งของวิกิพีเดีย
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งเผยแพร่งานค้นคว้าต้นฉบับ ===
130,598

การแก้ไข