ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{นโยบาย}}
{{nutshell|(1) ปริมาณสารสนเทศบนวิกิพีเดียไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม และมิได้มุ่งรวบรวมข้อมูลหรือการแสดงออกทั้งหมดที่พบได้ที่อื่นบนอินเทอร์เน็ต (2) แม้ทุกคนจะเป็นผู้เขียนได้ แต่วิกิพีเดียก็มีกระบวนการและมาตรฐานประชาคมซึ่งทำให้วิกิพีเดียไม่เป็นทั้งอนาธิปไตย ประชาธิปไตยหรือระบบข้าราชการประจำ}}
 
ไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงปริมาณสารสนเทศในวิกิพีเดีย อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม และไม่ได้บรรจุข้อมูลทั้งหมดซึ่งพบได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต แม้ทุกคนสามารถเป็นผู้เขียนได้ แต่วิกิพีเดียก็มีกระบวนการและมาตรฐานประชาคมอยู่}}
{{กล่องนโยบาย}}
วิกิพีเดียเป็น[[สารานุกรม]]ออนไลน์เสรี และเป็นแหล่งรวมผู้คนที่สนใจจะสร้างสารานุกรมที่มีคุณภาพ ด้วยจิตวิญญาณของการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงควรทราบว่า'''อะไรที่ ''ไม่ใช่'' วิกิพีเดีย'''