ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กึ่งล็อก|small=yes}}{{เว็บย่อวิกิ|WP:NOT|WP:!|WP:WWIN}}
{{นโยบาย}}
{{nutshell|(1) ปริมาณสารสนเทศบนวิกิพีเดียไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม และมิได้มุ่งรวบรวมข้อมูลหรือการแสดงออกทั้งหมดที่พบได้ที่อื่นบนอินเทอร์เน็ต (2) แม้ทุกคนจะเป็นผู้เขียนได้ แต่วิกิพีเดียก็มีกระบวนการและมาตรฐานประชาคมซึ่งทำให้วิกิพีเดียไม่เป็นทั้งอนาธิปไตย ประชาธิปไตยหรือระบบข้าราชการประจำ}}
 
ไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงปริมาณสารสนเทศในวิกิพีเดีย อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม และไม่ได้บรรจุข้อมูลทั้งหมดซึ่งพบได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต แม้ทุกคนสามารถเป็นผู้เขียนได้ แต่วิกิพีเดียก็มีกระบวนการและมาตรฐานประชาคมอยู่}}