ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟีลิปที่ 1 ดยุกแห่งออร์เลอ็อง"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัวส์ ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัว
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาร์ทร์ ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาทร์)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัวส์ ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัว)
[[หมวดหมู่:บุคคลในคริสต์ศตวรรษที่ 17]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งออร์เลอองส์]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัวส์ลัว]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาทร์]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งเนอมูร์]]
138,643

การแก้ไข