ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเฮนรีที่ 3 แห่งอังกฤษ"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์มังดี ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์ม็องดี
(โรบอต: แก้ไขคำผิด)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์มังดี ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์ม็องดี)
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์ขณะทรงพระเยาว์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมณฑลแฮมป์เชอร์]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์มังดีนอร์ม็องดี]]
138,643

การแก้ไข