ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รอเบิร์ตที่ 2 ดยุกแห่งนอร์มังดี"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์มังดี ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์ม็องดี
autoCategory
โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์มังดี ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์ม็องดี
บรรทัด 40:
[[หมวดหมู่:ขุนนางอังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกชาวอังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งนอร์มังดีนอร์ม็องดี]]
138,643

การแก้ไข