ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดินีจีน"

=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Min
(=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Min)
(=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Min)
| align = "center"|[[ไฟล์:孝肃皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวซู พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิจิ่งไท่]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝肃皇后Ming-Empire2.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวอี้ พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเฉิงฮั่ว]]||align="center"|[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝定皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี่ยวติง พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิว่านลี่]]||align="center"|[[จักรพรรดิหลงชิ่ง]]
ผู้ใช้นิรนาม