ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เทพและคัมภีร์ในศาสนาฮินดู"

{{Navbox |name = เทพและคัมภีร์ในศาสนาฮินดู |titlestyle = background:#FFC569; <!--lighter orange to ease eye-strain--> |title = เทพและคัมภีร์ในศาสนาฮิ
({{Navbox |name = เทพและคัมภีร์ในศาสนาฮินดู |titlestyle = background:#FFC569; <!--lighter orange to ease eye-strain--> |title = เทพและคัมภีร์ในศาสนาฮิ)
({{Navbox |name = เทพและคัมภีร์ในศาสนาฮินดู |titlestyle = background:#FFC569; <!--lighter orange to ease eye-strain--> |title = เทพและคัมภีร์ในศาสนาฮิ)
 
|group4 = [[เทวสตรี|เทวนารี]]
|list4 = {{nowrap begin}} [[พระสุรัสวดี|พระแม่สรัสวดี]]{{·w}} [[พระลักษมี|พระแม่ลักษมี]]{{·w}} [[พระสตี|พระแม่สตี]]{{·w}} [[พระแม่ปารวตี|พระอุมา]]{{·w}} [[พระแม่ทุรคา]]{{·w}} [[พระแม่อทิ ศักติ]]{{·w}} [[พระแม่กาลี]]{{·w}} [[นางสีดา|พระแม่สีดา]]{{·w}} [[พระแม่ราธา]]{{·w}} [[พระแม่ทศ มหาวิทยา]]{{·w}} [[พระแม่สัปตริมาติกา]]{{·w}} ''[[:หมวดหมู่:เทวสตรีรายชื่อเทพเจ้าของอินเดีย|อื่นๆ]]'' {{nowrap end}}
 
|group45 = คัมภีร์
ผู้ใช้นิรนาม