ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทวีในศาสนาฮินดู"

'''เทวนารี''' หรือ '''เทพนารี''' หมายถึง เทวดาที่เป็น ผู้หญิง ตามความเชื่อใน[[ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู]
('''เทวนารี''' หรือ '''เทพนารี''' หมายถึง เทวดาที่เป็น ผู้หญิง ตามความเชื่อใน[[ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู])
ป้ายระบุ: เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม