ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การฆ่าคน"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'มลรัฐ'→'รัฐ'
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'มลรัฐ'→'รัฐ')
ข) มีความประสงค์จะก่อให้เกิดความบาดเจ็บสาหัสแก่ร่างกายของบุคคล (grievous bodily harm)
 
ค) การนั้นได้กระทำไปโดยปราศจากความระมัดระวังหรือยับยั้งชั่งใจ หรือไม่อาจควบคุมตนเองได้ (abandoned and malignant heart) เป็นต้นว่า จำเลยรู้ดีว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย และรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ แต่ก็กระทำความผิดนั้นลงไปโดยเพิกเฉยความรับรู้นั้นเสีย หรือได้กระทำไปเพราะระบบการทำงานของร่างกายปฏิเสธความรับรู้นั้นเสีย เช่น ในมลรัฐ[[แคลิฟอร์เนีย]] ผู้ร้ายฆ่าคนต้องระวางโทษอันดับที่สอง หากความผิดนั้นได้กระทำไปเพราะได้ดื่ม[[แอลกอฮอล์]] [[ยา]] หรือสารบางประเภท จนทำให้ไม่อาจควบคุมตนเองได้หรือทำให้[[สติ]]ไม่สมปฤดี
 
ง) มีความประสงค์จะกระทำความผิดโดยรู้ว่าเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ (felony)
123,860

การแก้ไข