ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเก้าตื้อ"

โรบอต: แก้ไขคำผิด
(โรบอต: แก้ไขคำผิด)
 
== พระเจ้าเก้าตื้อในปัจจุบัน ==
ปัจจุบันพระพุทธเจ้าเก้าตื้อ ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัดสวนดอก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของล้านนาไทย เนื่องจากในประวัติศาสตร์กล่าวว่าเป็นที่ตั้งของคณะสงฆ์ฝ่ายลังกาวงศ์ ที่[[พญากือนา]]ได้ส่งราชทูตไปขอพระราชทานมาจากพระมหาธรรมราชาลิไท แห่ง[[อาณาจักรสุโขทัย]] โดย[[พระมหาธรรมราชาที่ 1]] ได้โปรดให้พระมหาสุมนเถระ นำตั้งมั่นเผยแพร่พระพุทธศาสนา [[ลัทธิลังกาวงศ์]]ยังอาณาจักรล้านนา ตามที่พระเจ้ากือนาทูลขอ พระมหาสุมนเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยหนึ่งองค์ เมื่อพระมหาเถระเดินทางมาถึงล้านนา จึงได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่พระเจ้ากือนา ในครั้งนั้น[[พระบรมสารีริกธาตุ]]ได้แสดงปาฏิหาริย์ แบ่งออกเป็น 2 องค์ พระเจ้ากือนาได้ทรงมีพระราชศรัทธา โปรดให้สร้างอารามบุบผาราม เป็นที่จำพรรษาของ[[พระมหาสุมนเถระ]] และสร้างพระสถูปเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระบรมสารีริกธาตุอีกองค์หนึ่งนั้น ได้โปรดให้อัญเชิญขึ้นไว้บนหลังช้าง แล้วอธิษฐานเสี่ยงทายสถานที่สมควรจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว ครั้งนั้นช้างมงคลได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เดินขึ้นไปบน[[ดอยสุเทพ]] เมื่อถึงบนยอดดอยแล้ว ช้างได้คุกเข่าลงไม่ยอมเดินต่อ พระเจ้ากือนามหาธรรมิกราชจึงมีพระราชดำรัสให้สร้างพระบรมธาตุขึ้นบนดอยสุเทพ ซึ่งปัจจุบันคือ [[วัดพระธาตุดอยสุเทพ]]
 
ปัจจุบันวัดสวนดอกยังมีศาสนวัตถุที่สำคัญ อาทิ พระบรมธาตุที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระวิหารโถงที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา สถูปบรรจุอัฐิธาตุของ[[ครูบาศรีวิชัย]] นักบุญแห่ง[[ล้านนา]] ตลอดจน [[กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ|สุสานราชตระกูล ณ เชียงใหม่]] ข้างองค์พระเจดีย์
138,643

การแก้ไข