ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานันดรศักดิ์ยุโรป"

โรบอต: แก้ไขคำผิด
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า บรรดาศักดิ์ยุโรป ไปยัง ฐานันดรศักดิ์ยุโรป: บรรดาศักดิ์ใช้เฉพาะขุน...)
(โรบอต: แก้ไขคำผิด)
== ยศและบรรดาศักดิ์ ==
เนื่องจากประเทศอังกฤษ (ต่อมาคือสหราชอาณาจักร) ได้แบ่งคนออกเป็น 3 ชนชั้นคือ
# '''พระเจ้าแผ่นดิน''' ก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี<ref>หมายถึง King และ Queen ถ้าหากกษัตริย์ทรงเป็นพระราชินีนาถ เช่นในรัชกาลปัจจุบัน พระราชสวามีที่จะถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยจะต้องได้รับสถาปนาเป็น[[กษัตริย์พระราชสวามี]] (King consort) เท่านั้น (มีพระองค์เดียวคือพระราชาฟิลิปในสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 1) หรือมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเจ้าชายพระราชสวามี (มีพระองค์เดียวเช่นกันคือเจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ต ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย) ถ้าหากไม่ได้เป็น King Consort หรือ Prince Consort แล้ว ไม่เข้าประเภทนี้ ดังเช่นปัจจุบันพระเจ้าแผ่นดินแห่งสหราชอาณาจักรหมายถึง[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2]] พระองค์เดียว แต่หากในรัชกาลที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6และสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ</ref>
# '''ขุนนาง''' ขุนนางคือผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นดยุก มาร์ควิส เอิร์ล ไวสเคานต์หรือบารอนอย่างใดอย่างหนึ่ง <ref>และจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงยศนั้นด้วยตัวเอง (in their own right) คือไม่ว่าจะด้วยการสืบตระกูลมาหรือได้รับการสถาปนาเอง ถ้าหากเป็นยศที่ใช้ในฐานะลูกหลานของเจ้าของยศนั้น ไม่ใช่การดำรงยศด้วยตัวเอง เข้าประชุมสภาขุนนางไม่ได้</ref>
# '''ประชาชน''' คือทุกคนที่เหลือที่ไม่เข้าประเภท 1 และ 2 แม้ว่าจะมีคำนำหน้าชื่ออย่างไรก็เป็นประชาชนธรรมดา
138,643

การแก้ไข