ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาราลา ตามาง"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงเป็นพระ'→'เป็นพระ'
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ')
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงเป็นพระ'→'เป็นพระ')
}}
 
'''สาราลา ตามาง''' หรือ '''สาราลา โครขาลี''' อดีตพระสนมใน[[สมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนวีรพิกรมศาหเทวะ]]<ref name="ตามัง">{{cite web |url=http://www.depers.nl/buitenland/211336/Koninklijke-concubine-blijft-in-paleis.html|title=Koninklijke concubine blijft in paleis Kathmandu|accessdate=2010-09-6|work=DePers.nl|date=woensdag 11 juni 2008 17:12}}</ref> พระมหากษัตริย์แห่งเนปาล ซึ่งครองราชย์ในช่วงปี [[ค.ศ. 1911]]–[[ค.ศ. 1950|1950]] (ครั้งแรก) และ [[ค.ศ. 1951]]–[[ค.ศ. 1955|1955]] (ครั้งที่สอง) โดยสมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนวีรพิกรมศาหเทวะทรงเป็นพระปัยกาใน[[สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ]] พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งเนปาล และนางสาราลาเองก็ถือเป็นพระสนมคนสุดท้ายของสมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนวีรพิกรมศาหเทวะที่ยังมีชีวิตอยู่
 
==ประวัติ==
123,859

การแก้ไข