ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แจ่มใส ศิลปอาชา"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ'
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ')
** กรรมการมูลนิธิจิตตานุสรณ์ โดยมี [[บุญเลื่อน เครือตราชู|คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู]] เป็นประธานกรรมการ
** กรรมการมูลนิธิอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคุณหญิงแจ่มใส เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับ[[กรมอนามัย]] [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* จัดสร้างสวนเฉลิมภัทรราชินี บนที่ดินราชพัสดุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศที่ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งหมด
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
123,859

การแก้ไข