เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ'
พระองค์เป็นที่รู้จักจากการมีพระมเหสีมากถึง 6 พระองค์ นอกจากนี้ยังทรงให้[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]แยกตัวออกจาก[[คริสตจักร]][[โรมันคาทอลิก]] ความขัดแย้งนี้นำไปสู่การตัดขาดจากอำนาจของ[[พระสันตะปาปา]] [[การยุบอาราม]] และการสถาปนาพระองค์เองเป็น[[ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษ]] แต่ในด้านความเชื่อพระองค์ยังคงถือคำสอนหลายอย่างตามแนวเทววิทยาคาทอลิก แม้ว่าจะทรงถูกพระสันตะปาปา[[ตัดขาดจากศาสนา]]ไปแล้วก็ตาม<ref>J. J. Scarisbrick, ''Henry VIII'', p. 361.</ref> พระองค์ยังมีบทบาทเป็นผู้กำกับควมคุมเอกภาพระหว่างประเทศ[[อังกฤษและเวลส์]]ตาม[[พระราชบัญญัติกฎหมายในเวลส์ ค.ศ. 1535–1542]]
 
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และทรงคุณวุฒิ และเป็นประมุขที่ทรงบารมีที่สุดแห่งราชบัลลังก์อังกฤษ<ref>John A. Guy, ''The Tudors: a very short introduction'' (2000) p. 41</ref><ref>Robert M. Adams, ''The land and literature of England'' (1986) pp. 111–12.</ref> แม้จะใช้พระราชอำนาจปกครองประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ก็ทรงสนพระทัยการเขียนและนิพนธ์ ทรงเห็นว่าสตรีไม่สามารถสร้างความเจริญและมั่นคงแก่ราชวงศ์ได้ จึงมีพระราชประสงค์อย่างมากที่จะได้รัชทายาทชายสืบทอดราชบัลลังก์ ทำให้ทรงอภิเษกสมรสหลายครั้งและต่อมาต้องดำเนิน[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]] ซึ่งนำให้อังกฤษกลายเป็นชาติ[[โปรเตสแตนต์]] ช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพ ทรงมีพระวรกายพ่วงพีมาก มีพระรสนิยมผิดปกติ และพระพลานามัยไม่แข็งแรง พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์จึงมักแสดงออกถึงความมักมาก เห็นแก่ตัว โหดร้าย พระอารมณ์ไม่มั่นคง<ref>Eric Ives, "Will the Real Henry VIII Please Stand Up?" ''History Today'' 2006 56(2): 28–36.</ref>
 
เมื่อสวรรคตแล้วพระราชโอรสคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 ได้เสด็จขึ้นครองราชย์แทน
123,854

การแก้ไข