เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ'
'''พระเจ้าปเสนทิโกศล''' ทรงมีพระนามเดิมว่า ปเสนทิ เป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้ามหาโกศล]] กรุง[[สาวัตถี]] เมืองหลวงของ[[แคว้นโกศล]] ทรงมีพระภคินีนามว่า เวเทหิ พระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อได้เจริญวัยได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่เมือง[[ตักสิลา]] ณ สำนักตักกสิลา ต่อมาก็ได้ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาเป็น พระเจ้าปเสนทิโกศล
 
== พระสหาย ==
123,854

การแก้ไข