ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทศรถเมารยะ"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ'
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ')
{{ความหมายอื่น||กษัตริย์ในเรื่อง "รามายณะ" และ "รามเกียรติ์"|ท้าวทศรถ}}
 
'''พระเจ้าทศรถ เมารยะ''' เป็น [[จักรพรรดิ]] องค์ที่ 4 แห่ง [[ราชวงศ์โมริยะ]] ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 311-319 ทรงเป็นพระราชนัดดาใน [[พระเจ้าอโศกมหาราช]] เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปี [[พ.ศ. 311]] พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอดขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนม์ได้ 20 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี [[พ.ศ. 319]] พระโอรสของพระปิตุลาทรงพระนามว่าสัมปทิจึงขึ้นครองราชย์แทน
 
{{เริ่มกล่อง}}
123,859

การแก้ไข