ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายเคลาส์แห่งเนเธอร์แลนด์"

หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงจัดพิธีอภิเษกสมรสอย่างเป็นทางการในวันที่ [[10 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2509]] พระองค์จึงได้ทรงพระนามว่า เจ้าชายเคลาส์
 
เมื่อวันที่ [[30 เมษายน]] [[พ.ศ. 2523]] เจ้าหญิงเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ในขึ้งทรงขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ พระองค์จึงได้ทรงเป็นเจ้าชายพระราชสวามี
 
==พระราชโอรส==
ผู้ใช้นิรนาม