ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยอภิบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในโรงพยาบาลบางแห่ง ได้แยกหน่วยอภิบาลออกเป็นหน่วยย่อยที่จำเพาะ ตามชนิดและอาการของผู้ป่วยหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยหนักเหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมงานที่เฉพาะเจาะจงตรงตามโรคและอาการ ซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานจำเพาะดังนี้
 
'หน่วยอภิบาลป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ' - CCU (Coronary Care Unit)
ซึ่งดูแลผู้ป่วยหนักที่เจ็บป่วยด้วยโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ
 
'หน่วยอภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง' - SCU (Stroke Care Unit)
ซึ่งดูแลผู้ป่วยหนักที่เจ็บป่วยโรคทางหลอดเลือดสมอง จัดเป็นโรคทางระบบประสาทวิทยาทั่วไป นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น NCU ยัง (Neurosurgical Care Unit)
 
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม - SICU (Surgical Intensive Care Unit)
อาจกล่าวได้ว่าเป็น "ห้องพักฟื้น" สำหรับผู้ป่วยที่พึ่งได้รับการผ่าตัดด้วยการดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความต้องการการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (โดยปกติจะให้พักอยู่ 1-2วัน)
 
หน่วยอภิบาลศัลยกรรมประสาท - NCU (Neurosurgical Care Unit)
เป็นหน่วยงานเฉพาะ สำหรับดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการผ่าตัดด้านสมองมาแล้ว เป็นการรวมเอาบทบาทหน้าที่ของ SCU (Stroke Care Unit)และ SICU (Surgical Intensive Care Unit) เข้าด้วยกัน
มันตั้งอยู่ในศัลยกรรมหลังจากบาดเจ็บที่ศีรษะหรือโรคของสมอง โรงพยาบาลและ NCU มันรวมบทบาทของ SCU (หน่วยดูแลโรคหลอดเลือดสมอง) ในหลายกรณี เพราะพื้นที่ที่มีการทับซ้อน (หน่วยดูแลเข้มการผ่าตัด) SICU โรงพยาบาลใส่ทั้งสอง SICU และ NCU ไม่ได้อยู่เพื่อให้ห่างไกลในประเทศญี่ปุ่น
 
หอหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด - NICU (หออภิบาลทารกแรกNeonatal Intensive Care Unit)
ที่ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดของ ผู้ที่จะแนบไปกับภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, การกำหนดเป้​​าหมายผู้ป่วยที่อยู่ในความต้องการเช่นภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดและเด็กทารกที่น้ำหนักแรกเกิดต่ำและการดูแลอย่างเข้มข้นร้อยละขนาดเล็กของทารกแรกเกิด ถูกต้องระบุหออภิบาลทารกแรก
สำหรับดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ เช่น ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด, เด็กทารกที่น้ำหนักแรกเกิดต่ำ, เด็กคลอดก่อนกำหนด โดยผู้ที่ดูแลจะประกอบไปด้วยทีมจากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โรคไตการดูแลอย่างเข้มข้น - KICU (หน่วยดูแลโรคไต Intensive)
 
มีไว้สำหรับผู้ป่วยโรคไต
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยโรคไต - KICU (Kidney Intensive Care Unit)
โรคจิตผู้ป่วยหนัก - Picu (หน่วยจิตเวชการดูแลเร่งรัด)
มีไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างใกล้ชิด
จะได้รับการติดตั้งในโรงพยาบาลจิตเวชโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นผู้ที่ดูแลทางจิตที่เข้มข้นของผู้ป่วยเฉียบพลันให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเข้มข้นที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันของโรคจิตอื่น ๆ กว่า อดีตเป็นห้องแยกและเอกชนนอกจากนี้ยังอาจมีนี้หอผู้ป่วยเฉียบพลันมากที่สุด Picu โดยโรงพยาบาล
 
หน่วยการดูแลเด็กอย่างเข้มข้น - Picu (หน่วยดูแลผู้ป่วยเด็ก Intensive)
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยโรคจิต - Picu (Psychiatry Intensive Care Unit)
และการติดตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเด็กทำงานหรือโรงพยาบาลจำนวนของสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสำคัญเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆโดยรอบกุมารเวชศาสต​​ร์ ผมและรองรับผู้ป่วยเด็กที่มีโรคที่รักษาไม่หายรวมทั้งโรคหัวใจผู้ป่วยที่ป่วยหนักผู้ป่วยเด็กที่เป็นรถพยาบาล
เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นในโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาเกี่ยวกับจิตเวช โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตชนิดเฉียบพลัน และผู้ที่มีอาการทางจิตอันสืบเนื่องจากโรคทางจิต
โรคทางเดินหายใจอย่างเข้มข้นดูแล RCU (หน่วยการดูแลระบบทางเดินหายใจ)
 
มีไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยเด็ก - Picu (Pediatric Intensive Care Unit)
มารดาของทารกในครรภ์อย่างเข้มข้นดูแล MFICU (มารดาของทารกในครรภ์หน่วยดูแล Intensive)
เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะในโรงพยาบาลเด็ก ประกอบไปด้วยทีมจากกุมารเวชศาสต​​ร์ รองรับผู้ป่วยเด็กที่มีอากาหนัก, ผู้ป่วยเด็กเรื้อรัง รวมทั้งโรคหัวใจในผู้ป่วยเด็ก
จึงเรียกว่าสูติห้องไอซียูเพื่อรองรับหญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่การทำแท้งที่ถูกคุกคามและมีความเสี่ยงสูงภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์เช่นหญิงตั้งครรภ์ มันได้กลายเป็นห้องส่วนตัวโดยทั่วไป ดูเหมือนว่านอกจากนี้ยังมีห้องคลอดเทียบเท่ากับสิ่งอำนวยความสะดวก
 
ขั้นสูงการดูแล / หน่วยดูแลสูง - HCU (หน่วยการดูแลสูง)
หน่วยอภิบาลโรคทางเดินหายใจ - RCU (Respiratory Care Unit)
ซึ่งแตกต่างจากความประทับใจที่ได้รับจากชื่อที่อันดับหล่นลงมาจากห้องไอซียู เมื่อย้ายไปอยู่ที่หอผู้ป่วยทั่วไปจากห้องไอซียูและจะใช้ในการสังเกตหรือการเรียนการสอน ในบางกรณีหน่วยงานทางการแพทย์และวิสัญญีแพทย์แพทย์ไม่ได้อยู่
มีไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรุนแรง
ที่สำคัญการดูแลห้องไอซียู
 
มีให้ในศูนย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักที่มีการขนส่งโดยการบาดเจ็บการแพทย์ฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยกะทันหัน คุณจะต้องรับผิดชอบในพื้นที่ของการแพทย์ฉุกเฉินจะถูกโอนไปยัง HCU ·ทั่วไปหอผู้ป่วยไอซียูและของอื่น ๆ และได้รับการออกจากวิกฤตของชีวิต
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์ - MFICU (Maternal Fetal Intensive Care Unit)
อาจจะเรียกหน่วยนี้ อีกอย่างได้ว่า ห้องคลอด ICU ซึ่งมีเพื่อรองรับหญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มแท้งคุกคาม, การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง, มีภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์
 
หน่วยอภิบาลการดูแลพิเศษ - HCU (High Care Unit)
อธิบายให้ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ คือ ICU ที่ลดความเข้มข้นในการดูแลลง เป็นหน่วยที่ดูแลผู้ป่วยชั่วคราวซึ่งอยู่ระหว่างย้ายออกจาก ICU ไปยังห้องผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่ต้องการการเฝ้าสังเกตอาการ
 
{{เวชบำบัดวิกฤต}}
[[หมวดหมู่:เวชบำบัดวิกฤต]]
ผู้ใช้นิรนาม