ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยอภิบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''หน่วยอภิบาลเฉพาะทาง'''
ในโรงพยาบาลบางแห่ง ได้แยกหน่วยอภิบาลออกเป็นหน่วยย่อยที่จำเพาะ ตามชนิดและอาการของผู้ป่วยหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยหนักเหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมงานที่เฉพาะเจาะจงตรงตามโรคและอาการ ซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานจำเพาะดังนี้
 
'หน่วยอภิบาลป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ' - CCU (Coronary Care Unit)
ซึ่งดูแลผู้ป่วยหนักที่เจ็บป่วยด้วยโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ
 
'หน่วยอภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง' - SCU (Stroke Care Unit)
ซึ่งดูแลผู้ป่วยหนักที่เจ็บป่วยโรคทางหลอดเลือดสมอง จัดเป็นโรคทางระบบประสาทวิทยาทั่วไป นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น NCU ยัง (Neurosurgical Care Unit)
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม - SICU (Surgical Intensive Care Unit)
ผู้ใช้นิรนาม