ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเปดรูที่ 3 แห่งโปรตุเกส"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาบรมราชสวามี ไปยัง หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์พระราชส...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาบรมราชสวามี ไปยัง หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์พระราชส...)
{{death|1786}}
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์โปรตุเกส|ป]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาบรมมหากษัตริย์พระราชสวามี|ป]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์บรากันซา|ป]]
[[หมวดหมู่:เจ้าชายโปรตุเกส|ป]]
138,643

การแก้ไข