ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแฮด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| phone = 0 4321 8218
| fax = 0 4321 8218
| คำขวัญ = พญาแรดศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตร<br />ผลิตภัณฑ์ไหม น้ำใสแก่งละว้า ก้าวหน้าเกษตรกรรม ล้ำค่าต้นยางใหญ่ <br />นำชัยเหรียญทองโอลิมปิก
}}
'''อำเภอบ้านแฮด''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดขอนแก่น]]
ท้องที่อำเภอบ้านแฮดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[อำเภอบ้านไผ่]] ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอบ้านแฮด''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ [[7 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[1 เมษายน]] ปีเดียวกัน<ref>[http://khonkaen.doae.go.th/banhad/data/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94.htm khonkaen.doae.go.th]</ref><ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=พิเศษ 9 ง|pages=64|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮด|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/009/64.PDF|date=22 มีนาคม 2538|language=}}</ref> และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ [[24 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] ยกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอบ้านแฮด''' โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ [[8 กันยายน]] ปีเดียวกัน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=124|issue=46 ก|pages=14-21|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF|date=24 สิงหาคม 2550|language=}}</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอบ้านแฮดมีเขตการปกครองรวม 4 [[ตำบล]] แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 45 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอบ้านแฮดประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 5 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลบ้านแฮด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 4-6, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3, 9)
* '''เทศบาลตำบลวังสวรรค์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 7, 8, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3, 9)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง''' [http://www.tambon-nongsang.org/ เว็บไซต์] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.tambon-nongsang.org/ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง]
 
 
{{อำเภอจังหวัดขอนแก่น}}
160,065

การแก้ไข