ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดินีจีน"

=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ประสูติ !เสกสมรส !เสวยราชย์ !พ้นจากราชสมบัติ !สวรร
(=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Min)
(=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ประสูติ !เสกสมรส !เสวยราชย์ !พ้นจากราชสมบัติ !สวรร)
| align = "center"|[[ไฟล์:孝慈高皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีหม่า|จักรพรรดินีเสี่ยวฉีเกา]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. ||align="center"|พ.ศ. <br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. <br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. 2084||align="center"|[[จักรพรรดิหงหวู่]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming明成祖時期疆域.jpgpng|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวหมิงหลัง]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. ||align="center"|พ.ศ. <br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. <br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. ||align="center"|[[จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:仁孝文皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีรันเซี่ยวเหวิน]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. ||align="center"|พ.ศ. <br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. <br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. ||align="center"|[[จักรพรรดิหย่งเล่อ]]
| align = "center"|[[ไฟล์:孝昭皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเฉิงเสี่ยวเจา]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. ||align="center"|พ.ศ. <br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. <br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. ||align="center"|[[จักรพรรดิหงซี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming明成祖時期疆域.jpgpng|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีกงหลังจาง]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ค.ศ. 1417 ||align="center"|ค.ศ. 1417<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|ค.ศ. 1428<br>''ถูกถอนพระอิริยายศ''||align="center" |ค.ศ. 1462||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝恭章皇后孙氏(明宣宗).jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวกงจาง]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ค.ศ. 1417 ||align="center"|ค.ศ. 1428<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|ค.ศ. 1435<br>''พระราชสวามีทรงสวรรคต''||align="center" |ค.ศ. 1443||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
| align = "center"|[[ไฟล์:孝庄睿皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวจ้วงรุ่ย]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ค.ศ. 1442 ||align="center"|ค.ศ. 1442<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|ค.ศ. 1464<br>''พระราชสวามีทรงสวรรคต''||align="center" |ค.ศ. 1468||align="center"|[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming明成祖時期疆域.jpgpng|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวหยุนจิง]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ค.ศ. 1449 ||align="center"|ค.ศ. 1449 <br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|ค.ศ. 1457<br>''พระราชสวามีทรงสวรรคต''||align="center" |ค.ศ. 1505||align="center"|[[จักรพรรดิจิ่งไท่]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีซูเซียว]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ค.ศ. 1449 ||align="center"|ค.ศ. 1449 <br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|ค.ศ. 1457<br>''พระราชสวามีทรงสวรรคต''||align="center" |ค.ศ. 1456||align="center"|[[จักรพรรดิจิ่งไท่]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming明成祖時期疆域.jpgpng|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีอู่]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ไม่ปรากฏ ||align="center"|ค.ศ. 1464 <br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|ไม่ปรากฏ<br>ถูกถอนพระอิริยายศ''''||align="center" |ค.ศ. 1509||align="center"|[[จักรพรรดิเฉิงฮั่ว]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝贞纯皇后王氏(明宪宗).jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี่ยวเจิ้นชุน]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ไม่ปรากฏ ||align="center"| ไม่ปรากฏ<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|ค.ศ. 1487<br>พระราชสวามีสวรรคต''''||align="center" |ค.ศ. 1518||align="center"|[[จักรพรรดิเฉิงฮั่ว]]
| align = "center"|[[ไฟล์:Chinese Ming Dynasty Empress XiaoJie.JPG|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวเจี๋ยซู่]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. 2065<br>''พระสวามีทรงสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2064<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. 2071||align="center"|[[จักรพรรดิเจียจิ้ง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming明成祖時期疆域.jpgpng|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีจาง]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. 2071||align="center"|พ.ศ. 2071<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2079||align="center" |พ.ศ. 2079||align="center"|[[จักรพรรดิเจียจิ้ง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming明成祖時期疆域.jpgpng|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวเล่อ]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. 2077||align="center"|พ.ศ. 2077<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2090||align="center" |พ.ศ. 2090||align="center"|[[จักรพรรดิเจียจิ้ง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝安皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวอัน]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. 2110||align="center"|พ.ศ. 2110<br>''พระสวามีเสวยราชย์''||align="center"|พ.ศ. 2115<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. 2139||align="center"|[[จักรพรรดิหลงชิ่ง]]
| align = "center"|[[ไฟล์:孝端显皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวต้วนเซียน]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. 2121||align="center"|พ.ศ. 2121<br>''พระสวามีเสวยราชย์''||align="center"|18 สิงหาคม พ.ศ. 2163<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. 2163||align="center"|[[จักรพรรดิหว่านลี่]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming明成祖時期疆域.jpgpng|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวอ้ายเจ๋อ]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. 2164||align="center"|พ.ศ. 2164<br>''พระสวามีเสวยราชย์''||align="center"|พ.ศ. 2170<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. 2187||align="center"|[[จักรพรรดิเทียนฉี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming明成祖時期疆域.jpgpng|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีจวงเล่อหมิน]]||align="center"|พ.ศ. 2159||align="center"|พ.ศ. 2171||align="center"|พ.ศ. 2171<br>''พระสวามีเสวยราชย์''||align="center"|พ.ศ. 2187||align="center" |พ.ศ. 2187||align="center"|[[จักรพรรดิฉงเจิน]]
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม