ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

{{โครงส่วน}}
เนติบัณฑิตยสภามีสมาชิกประเภทต่างๆ ดังนี้
* สามัญสมาชิก เป็นผู้ผ่านการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
* วิสามัญสมาชิก
* สามัญสมาชิก
* สมาชิกสมทบ
 
สามัญสมาชิกและวิสามัญสมาชิกสามารถสวมเสื้อครุยเนติบัณฑิตในการว่าความได้
 
== สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ==
44,072

การแก้ไข