ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
== ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละฤดูกาล ==
*'''ปี 2550 (2007) ฤดูกาลที่ 1'''
'''ชนะเลิศ ปี2007'''
*''' ซี [[ภราดร ฐิตินันทกร ]]'''
*'''อีฟ [[สุภาภรณ์ พฤกษ์วราภรณ์]]'''
 
'''รองชนะเลิศ ปี2007'''
*'''เซฟ [[วรพงศ์ พาณิชยูปการนันท์]]'''
*'''ฟั้น [[ภัสรา อภิรักษ์ลี้พล]]'''
<br>
*'''ปี 2551 (2008) ฤดูกาลที่ 2'''
'''ชนะเลิศสาขาการแสดง''' ได้แก่
*'''มิกค์ [[มิกค์ ทองระย้า]] '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)'''
*'''เชอร์รี่ [[วราภรณ์ บุญเกื้อ]]'''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเวิร์คพอยส์)
'''ชนะเลิศสาขาการร้องเพลง''' ได้แก่
*'''เหมา [[นพรุจ ประภาสิริ]]'''
*'''ไอซ์ [[ภัทรานิษฐ์ ไตรพัฒน์]]'''
<br>
 
*'''ปี 2552 (2009) ฤดูกาลที่ 3'''
'''ชนะเลิศ ปี2009'''
*'''ปาล์ม [[ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์]]'''
*'''น้ำตาล [[พรปวีณ์ เทพมงคล]] '''(ปัจจุบันได้รับโอกาสร่วมงานเป็นนักแสดงของช่อง 7)'''
'''รองชนะเลิศ ปี2009'''
 
*'''ก้อง [[ธนบูรณ์ เทิดไตรสรณ์]]
*'''ฟลุ๊ค [[กัลยา ชัยมงคล]]
<br>
*'''ปี 2553 (2010) ฤดูกาลที่ 4'''
'''ชนะเลิศ ปี2010'''
*'''จีมส์ [[ปิยะธาดา คำคล้าย]]'''
*'''ลูกตาล [[สิริลภัค แสงนภา]] '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)'''
'''รองชนะเลิศ ปี2010'''
 
*'''นัวส์ [[ดนัยพล วัฒนารมย์ฉัตร์]]
*'''กุ๊กกิ๊ก [[กชกร ส่งแสงเติม]] '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)'''
<br>
*'''ปี 2554 (2011) ฤดูกาลที่ 5'''
'''ชนะเลิศ ปี2009'''
*'''มิกซ์ [[มรุต แสนสุข ]]'''
*'''จีจี้ [[อภัสนันท์ คุณสิงห์]] '''(ปัจจุบันได้รับโอกาสร่วมงานเป็นนักแสดงของช่อง 7)'''
<br>
 
*'''ปี 2555 (2012) '''งดการจัดประกวด'''
<br>
 
*'''ปี 2556 (2013) ฤดูกาลที่ 6''' '''(เร็ว ๆ นี้)'''
<br>
 
== อ้างอิง ==
 
ผู้ใช้นิรนาม