ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ็องเรียต มารีแห่งฝรั่งเศส"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ ไปยัง หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมร...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์อังกฤษ ไปยัง หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสใน...)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คู่สมรสของพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ ไปยัง หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมร...)
{{death|1669}}
[[หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์อังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:คู่อภิเษกสมรสของในพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์สจวต]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากปารีส]]
138,643

การแก้ไข