ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิออน ธนสินทรัพย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| intl =
}}
'''บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)''' ({{lang-en|AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED}} ชื่อย่อ:AEONTS)<ref>[http://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?language=en&country=US ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref> ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จำกัด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโดยการร่วมทำธุรกิจกับห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นที่เปิดให้บริการในประเทศไทย และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามเอ็นซีเอส จำกัด หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2537 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
3,997

การแก้ไข