ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 1 โยเซ็ฟ แห่งบาวาเรีย"

พุทธามาตย์ ย้ายหน้า สมเด็จพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรีย ไปยัง [[พระเจ้ามัก...
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า สมเด็จพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรีย ไปยัง [[พระเจ้ามัก...)