ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ''' (Sisowath Monireth) ประสูติเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 เป็นนายกรัฐมนตรีของ[[กัมพูชา]]ระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสระหว่าง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2489 พระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์ในราชสกุลสีสุวัตถิ์ ที่มีสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ต่อจาก[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์]] แต่ฝรั่งเศสเลือกนักองค์ราชวงศ์ [[นโรดม สีหนุ]]ให้ขึ้นครองราชย์สมบัติแทน
 
พระองค์เสด็จไปเรียนวิชาทหารที่ประเทศฝรั่งเศส และทรงอาสาเข้าร่วมรบกับกองทัพฝรั่งเศสใน[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] จนกระทั่ง[[เยอรมัน]]ยึด[[ฝรั่งเศส]]ได้ พระองค์จึงเดินทางกลับกัมพูชา <ref name="ธิบดี">ธิบดี บัวคำศรี. ประวัติศาสตร์กัมพูชา.พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. เมืองโบราณ. 2555</ref> กลุ่ม[[ลูกเสือ]]ระยะเริ่มต้นในกัมพูชาที่เรียกว่า "องค์การเขมรกายาฤทธิ์" ''({{lang-km|អង្គការខេមរកាយារិទ្ធិ}} - ''Ankar Khamarak Kayarith)'') ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ ทรงเป็นผู้นำควบคู่กับเตม อิม และปก เทียม ในช่วงแรกนี้ กิจการลูกเสือได้แพร่หลายไปยังหลายจังหวัด
 
เมื่อฝรั่งเศสกลับมายังกัมพูชาอีกครั้งเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง พระองค์อยู่ในฝ่ายที่เห็นว่าควรจะยอมฝรั่งเศสโดยไม่ต้องต่อต้าน<ref name="ธิบดี"/> พระองค์ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและได้จัดตั้งกองทัพกัมพูชาตามแบบการทหารสมัยใหม่ ภายใต้ความยินยอมของฝรั่งเศสที่กลับเข้ามายึดครองกัมพูชาอีกครั้ง ต่อมาจึงเป็นกองกำลังผสมฝรั่งเศส-เขมรในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489<ref>http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+kh0160)</ref> พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องการเหตุการณ์รัฐประหารต่อต้านสถาบันกษัตริย์ใน พ.ศ. 2488 สมเด็จพระนโรดม สีหนุจึงขอให้พระองค์ลดบทบาททางการเมืองลง<ref name="ธิบดี"/> หลังจากพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระองค์ได้เป็นประมุขรัฐในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ระหว่าง 6 เมษายน ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503
20,516

การแก้ไข