ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานนาม "[[สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ|จอมพลสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ]]" ซึ่งเป็นเสนาธิการกองทัพบกและเป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เป็นชื่อแทน "โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก" โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ" เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบก เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลางโดยได้นำชื่อ[[เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)|จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี]] ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรก เป็นชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบกเช่นเดียวกัน ก็คือ[[โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี]]ในปัจจุบัน
*'''หมายเหตุ''' พระนาม กับ ชื่อวิทยาเขตนั้นสะกด จะเขียนต่างกัน เนื่องจากวิทยาเขตใช้การพ้องเสียงเหมือนพระนามเท่านั้น แต่ไม่ได้สะกดพ้องรูปเหมือนพระนามโดยตรง อันเป็นการไม่มิบังควร หากเป็นพระนามจะสะกดดังนี้ จอมพลสมเด็จฯเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ ข้อสังเกตุถ้าสะกดพระนาม จะต้องใส่ทัณฑฆาต บน ษ.ฤาษี ที่คำว่า พงษ์ และคำว่า นาถ จะไม่มี ร.เรือ ซึ่งต่างจากชื่อวิทยาเขต
หากเป็นพระนามจะเขียนดังนี้ จอมพลสมเด็จฯเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถพงษ์ภูวนาถฯ คือข้อสังเกตุถ้าเป็นการเขียนพระนาม ไม่จะต้องใส่ทัณฑฆาต บน ษ.ฤาษี ที่คำว่า พงษ์ และคำว่า นารถนาถ จะต้องไม่มี ร.เรือ
ซึ่งต่างจากชื่อวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คือ ไม่ต้องใส่ทัณฑฆาต บน ษ.ฤาษี และคำว่า นารถ จะต้องมี ร.เรือ
 
 
ผู้ใช้นิรนาม