ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ประมุขแห่งสไตเรีย ไปยัง หมวดหมู่:ผู้ปกครองสติเรีย
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เคานท์แห่งทิโรล ไปยัง หมวดหมู่:เคานต์แห่งทิโรล)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ประมุขแห่งสไตเรีย ไปยัง หมวดหมู่:ผู้ปกครองสติเรีย)
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งมงบล็อง]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากมาลาเรีย]]
[[หมวดหมู่:ประมุขแห่งสไตเรียผู้ปกครองสติเรีย]]
[[หมวดหมู่:เคานต์แห่งทิโรล]]
{{โครงชีวประวัติ}}
138,643

การแก้ไข