ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อั้งยี่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* อั้งยี่ (สมาคม)
** [[เทียนตี้]] (天地, ''Tiān Dì'') - สมาคมลับของคนจีน ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย[[คังซี]]แห่งราชวงศ์ชิงโดยพระสงฆ์ห้ารูปจากวัดเส้าหลินที่เรียกกันว่า "[[บุรุษทั้งห้า]]" (五祖, ''Wǔ Zǔ'') มีวัตถุประสงค์เพื่อ "โค่นชิงฟื้นหมิง" (反清復明, ''Fǎn Qīng Fù Míng'') เพราะแค้นใจที่ถูกราชสำนักชิงเผาฆ่าล้างวัด
** [[ซันเหอ]] (三合, ''Sān Hé'') - สมาคมเทียนตี้ซึ่งแตกแขนงไปในประเทศอื่น แต่ไม่ได้ต้องการ "โค่นชิงฟื้นหมิง" เดิมมีขึ้นเพื่อสงเคราะห์ชาวจีนในต่างประเทศ แต่ภายหลังก่อความวุ่นวายในประเทศที่ตนอยู่จนถูกปราบปรามเรื่อยมา และปัจจุบันกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีส่วนพัวพันการค้ามนุษย์ยังดำรงอยู่ในหลาย ค้าประเวณี ฟอกเงิน กรรโชกทรัพย์ ปลอม และแปลงประเทศ
* [[อั้งยี่ (ความผิดอาญา)|อั้งยี่]] (secret society) - ชื่อ[[ความผิดอาญา]]ฐานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เรียกว่า ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ (offence of forming a secret society) มีที่มาจากสมาคมซันเหอในประเทศไทยเมื่อต้นรัตนโกสินทร์
* ''[[อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร]]'' - ภาพยนตร์ไทย-ไต้หวันใน พ.ศ. 2543
38,884

การแก้ไข