ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเขี้ยวแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{วิกิซอร์ซ|1=พระเขี้ยวแก้ว|2='พระเขี้ยวแก้ว' (พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์)}}
[[ไฟล์:Copy of Buddha tooth.jpg|thumb|150px|พระเขี้ยวแก้วจำลอง ในพิพิธภัณฑ์เมืองโคลอมโบ ศรีลังกา]]
'''พระเขี้ยวแก้ว''' หรือ '''พระทาฐธาตุ''' คือ[[พระบรมสารีริกธาตุ|พระทันตธาตุ]]ส่วนที่เป็น[[เขี้ยว]]ของ[[พระโคตมพุทธเจ้า]] ซึ่งข้อมูลในคัมภีร์[[พระไตรปิฏก]]ใน[[ลักขณสูตร]] ได้กล่าวถึง มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึง ลักษณะของพระทาฐะหรือเขี้ยวของบุคคลผู้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษว่า "เขี้ยวพระทนต์ทั้งสี่งามบริสุทธิ์" ข้อมูลนี้จึงทำให้ทราบและเป็นที่ยืนยันว่า พระเขี้ยวแก้วมีทั้งหมด 4 องค์
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{วิกิซอร์ซซอร์ซบนบรรทัด|1=พระเขี้ยวแก้ว|2=''พระเขี้ยวแก้ว'' (พระราชนิพนธ์ในโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์)}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]
38,884

การแก้ไข