ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| term_end = 15 ธันวาคม พ.ศ. 2489
| predecessor = [[เซิง งอก ทัญ]]
| successor = พระนักองค์มจะ [[สีสุวัตถิ์ ยุทธวงศ์]]
| birth_date = 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452
| birth_place =
}}
 
'''สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ''' (Monireth Sisowath Monireth) ประสูติเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 เป็นนายกรัฐมนตรีของ[[กัมพูชา]]ระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสระหว่าง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2489 พระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์ในสายสกุลราชสกุลสีสุวัตถิ์ ที่มีสิทธิในการสืบราชบัลลังค์ราชบัลลังก์ต่อจาก[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัติถิ์วัตถิ์ มุนีวงศ์]] แต่ฝรั่งเศสเลือกพระนักองค์ราชวงศ์ [[นโรดม สีหนุ]]ให้ขึ้นครองราชย์สมบัติแทน
 
พระองค์เสด็จไปเรียนวิชาทหารที่ประเทศฝรั่งเศส และทรงอาสาเข้าร่วมรบกับกองทัพฝรั่งเศสใน[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] จนกระทั่ง[[เยอรมัน]]ยึด[[ฝรั่งเศส]]ได้ พระองค์จึงเดินทางกลับกัมพูชา <ref name="ธิบดี">ธิบดี บัวคำศรี. ประวัติศาสตร์กัมพูชา.พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. เมืองโบราณ. 2555</ref> กลุ่ม[[ลูกเสือ]]ระยะเริ่มต้นในกัมพูชาที่เรียก ''Ankar Khamarak Kayarith'' ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ ทรงเป็นผู้นำควบคู่กับเตม อิม และปก เทียม ในช่วงแรกนี้ กิจการลูกเสือได้แพร่หลายไปยังหลายจังหวัด
 
เมื่อฝรั่งเศสกลับมายังกัมพูชาอีกครั้งเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง พระองค์อยู่ในฝ่ายที่เห็นว่าควรจะยอมฝรั่งเศสโดยไม่ต้องต่อต้าน<ref name="ธิบดี"/> พระองค์ได้ขึ้นเป็นนยกนายกรัฐมนตรีและได้จัดตั้งกองทัพกัมพูชาตามแบบการทหารสมัยใหม่ ภายใต้ความยินยอมของฝรั่งเศสที่กลับเข้ามายึดครองกัมพูชาอีกครั้ง ต่อมาจึงเป็นกองกำลังผสมฝรั่งเศส-เขมรในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489<ref>http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+kh0160)</ref> พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องการเหตุการณ์รัฐประหารต่อต้านสถาบันกษัตริย์ใน พ.ศ. 2488 สมเด็จพระนโรดม สีหนุจึงขอให้พระองค์ลดบทบาททางการเมืองลง<ref name="ธิบดี"/> หลังจากพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระองค์ได้เป็นประมุขรัฐในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ระหว่าง 6 เมษายน ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503
 
พระองค์เป็นที่ปรึกษาทางทหารให้แก่สมเด็จพระนโรดม สีหนุระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2513 หลังรัฐประหาร ใน พ.ศ. 2513 พระองค์ถูกฝ่ายของลนขอ[[งลน นล]] คุมขังระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2516 ในเหตุการณ์พนมเปญแตกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 พระองค์เสด็จมาถึงสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อขอลี้ภัยแต่ถูกปฏิเสธ<ref name="BROUSSARD EXPRESS 2009 lJolFCaKR">{{fr}} Philippe Broussard, « Le jour où la France céda aux Khmers rouges », dans L'Express, 12 mai 2009 [http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/le-jour-ou-la-france-ceda-aux-khmers-rouges_760065.html?p=5] </ref> พระองค์ถูก[[เขมรแดง]]ประหารชีวิตในเดือนกันยายน พ.ศ. 2518
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม