ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาล"

* นายกุมาร โครัข (พระสวามีในเจ้าหญิงศรุติ)
* [[สมเด็จพระราชินีโกมลราชยลักษมีเทวีศาหะ|เจ้าหญิงโกมล]] (พระชายาใน[[สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ|เจ้าชายชญาเนนทร]]; ภายหลังได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชินีแห่งเนปาลคนสุดท้าย)
* นายนางเคตากี เชสเตอร์ (พระญาติในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทร ซึ่งลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
* [[เจ้าชายปารัสพีรพิกรมศาหเทวะ มกุฎราชกุมารแห่งเนปาล|เจ้าชายปารัส]] (พระโอรสในเจ้าชายชญาเนนทร; ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมาร)
 
42,121

การแก้ไข