ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาล"

* [[สมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะ|สมเด็จพระราชินีไอศวรรยา]] (พระราชินี; พระชนนีของผู้ต้องหา)
* [[สมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ|มกุฎราชกุมารทิเปนทร]] (''ผู้ต้องหา'', ภายหลังถูกยกเป็นพระมหากษัตริย์ และได้สวรรคตในเวลา 3 วันหลังก่อเหตุ)
* [[เจ้าชายนิรชันพีรพิกรมศาหเทวะ|เจ้าชายนิรชัน]] (พระราชโอรส; พระอนุชาของผู้ต้องหา)
* [[เจ้าหญิงศรุติราชยลักษมีเทวีศาหะ|เจ้าหญิงศรุติ]] (พระราชธิดา; พระขนิษฐาของผู้ต้องหา)
* [[เจ้าชายธีเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ|นายธีเปนทร ศาหะ]] (พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทร ซึ่งถูกถอดพระอิสริยยศ)
* [[เจ้าหญิงชยันตีราชยลักษมีเทวีศาหะ|เจ้าหญิงชยันตี]] (พระญาติในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทร)
41,618

การแก้ไข