ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาล"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
== เหยื่อจากเหตุการณ์สังหารหมู่ ==
=== ผู้เสียชีวิต ===
* [[สมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทรพีรพิกรมศาหเทวะ|สมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทร]] (พระมหากษัตริย์; พระชนกของผู้ต้องหา)
* [[สมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะ|สมเด็จพระราชินีไอศวรรยา]] (พระราชินี; พระชนนีของผู้ต้องหา)
* [[สมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ|มกุฎราชกุมารทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะทิเปนทร]] (''ผู้ต้องหา'', ภายหลังถูกยกเป็นพระมหากษัตริย์ และได้สวรรคตในเวลา 3 วันหลังก่อเหตุ)
* [[เจ้าชายนิราชันพีรพิกรมศาหเทวะนิรชันพีรพิกรมศาหเทวะ|เจ้าชายนิรชัน]] (พระอนุชา)
* [[เจ้าหญิงศรุติราชยลักษมีเทวีศาหะ|เจ้าหญิงศรุติ]] (พระขนิษฐา)
* [[เจ้าชายธีเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ|นายธีเปนทร ศาหะ]] (พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทร ซึ่งถูกถอดพระอิสริยยศ)
* [[เจ้าหญิงชยันตีราชยลักษมีเทวีศาหะ|เจ้าหญิงชยันตี]] (พระญาติในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทร)
* [[เจ้าหญิงศานติราชยลักษมีเทวีศาหะ|เจ้าหญิงศานติ]] (พระพี่นางในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทร)
* [[เจ้าหญิงศารทราชยลักษมีเทวีศาหะ|เจ้าหญิงศารท]] (พระพี่นางในสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทร)
* นายกุมาร ขัทกะ (พระสวามีในเจ้าหญิงศารท)
 
=== ผู้ได้รับบาดเจ็บ ===
41,647

การแก้ไข