Ekapoj yam

เข้าร่วมเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สถานที่อยู่ = กรุงเทพมหานคร
| เริ่ม = พ.ศ. 2554
| ความตั้งใจ = เผยแพร่ความรู้จากสื่อภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะฝรั่งเศส และอังกฤษ) ที่สามารถเข้าถึงได้แก่คนที่ใช้ภาษาไทยทุกคน เพื่อเยาวชนของชาติในอนาคต
| ความตั้งใจ = เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เช่น เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย อาหารไทย<br><br>มาช่วยกันทำสารานุกรมเสรีกันเถอะครับ มาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมกัน ดีกว่าปล่อยให้บทความบนกระดาษ เอกสารหรือหนังสือ ทิ้งหายไปเปล่าๆ<br><br>ชื่นชมบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประเทศชาติ<br><br>จะเป็นอย่างไรครับ ถ้าโลกของเรามีแหล่งความรู้เสรีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
| สนใจ = History<br>Science<br>Architecture
| เว็บ =
5,869

การแก้ไข