ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรสีห์ ผาธรรม"

(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชาน...)
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดอุบลราชธานี‎]]
{{เกิดปี|2491}}
[[หมวดหมู่:พรรคมหาชน]]
[[หมวดหมู่:พรรคความหวังใหม่]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
19,058

การแก้ไข