ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งาน"

เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด)
* [[การงาน]] หรืองานการ สิ่งที่ต้องทำ; ภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำ
** [[การจ้างแรงงาน]] (hire of service), สัญญาให้ทำงาน (service) ขึ้น
** [[อาชีพ]], งานที่ทําเป็นประจําทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ
*** [[วิชาชีพ]], อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ
* [[งาน (ฟิสิกส์)]] ในทางฟิสิกส์คือปริมาณของ แรง × ระยะทาง
131,032

การแก้ไข