ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

{{มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร}}
{{สถานศึกษาในเขตดุสิต}}
{{สร้างปี|2519}}
 
[[หมวดหมู่:วิทยาเขตสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร|พณิชยการพระนคร]]
[[หมวดหมู่:เขตดุสิต]]
ผู้ใช้นิรนาม