ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารมณ์ (ศาสนาพุทธ)"

เพิ่มแหล่งข้อมูลอื่น
(ตัดออกให้เหลือเฉพาะทางพุทธ)
(เพิ่มแหล่งข้อมูลอื่น)
==อ้างอิง==
* [[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://npt.onab.go.th/kamwat/k33.pdf พจนานุกรมคำวัด หมวด อ (PDF)]
 
* [http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dictionary_of_buddhism_pra-muan-dhaama.pdf พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม (PDF)] ของ[[พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)]]
 
 
[[หมวดหมู่:ธรรมในพุทธศาสนา]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ ]]
13,072

การแก้ไข