ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

(โยงหน้าให้ถูกต้อง)
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.bus.rmutp.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร]
*{{geolinks-bldg|13.761326|100.513953}}
 
{{มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร}}
{{สถานศึกษาในเขตดุสิต}}
ผู้ใช้นิรนาม