ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เยาวลักษณ์ ชินวัตร"

 
== ประวัติ ==
เยาวลักษณ์ ชินวัตร เป็นบุตรของนาย[[เลิศ ชินวัตร]] กับนางยินดี ชินวัตร สมรสและแยกทางกับ พันเอก (พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ มีบุตร 2 คน เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2529 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง<ref>รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529. กรมการปกครอง. 2529</ref> ต่อมาป่วยด้วย[[โรคความดันโลหิตสูง]] และเส้นเลือดในสมองแตก ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2531]] ถัดมา 1 ปี ศาล[[จังหวัดชลบุรี]] จึงสั่งให้เป็น[[คนไร้ความสามารถ]] และให้อยู่ในความอนุบาลของมณฑาทิพย์ ผู้เป็นน้องสาว<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/047/2254.PDF ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางเยาวลักษณ์ ชินวัตร เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของนางมณฑาทิพย์ ชินวัตร หรือโกวิทเจริญกุล]</ref>
 
เยาวลักษณ์เสียชีวิตเมื่อวันที่ [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2552]]<ref>[http://www.komchadluek.net/detail/20090322/6305/%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%20%C3%A0%C2%B8%20%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%20%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%20%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%E2%80%9C%C3%A0%C2%B9%20%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%20%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%20%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%20%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%20%C3%A0%C2%B8%20%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%20.html สวดศพพี่สาว"ทักษิณ"ไร้เงานักการเมือง]</ref>