ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแล้ว; เพิ่ม[[:หมวดหมู่:บุคคลจากคณะบ...
(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแล้ว; เพิ่ม[[:หมวดหมู่:บุคคลจากคณะบ...)
[[หมวดหมู่:นักดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา]]
[[หมวดหมู่:ผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว]]