ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชีวเวช"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(Bot: Migrating 30 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q327092 (translate me))
ป้ายกำกับ: ลบลิงก์ข้ามภาษา
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
* พ.ศ. 2550 [http://www.ncbme2007.chula.ac.th/ การประชุมประจำปีวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติ] ครั้งที่ 5 (5nd National Conference on Biomedical Engineering) ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย [[NECTEC]] จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* พ.ศ. 2550 [http://thaibme.org/thaibme/2007/index.php การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering : ThaiBME2007)] ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้ความร่วมมือของ [http://thaibme.org/thaibme/2007/council/thaibme_council.php สภาวิชาการ สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (ThaiBME Council) ] สนับสนุนโดย [[NECTEC]]
* พ.ศ. 2551 [http://blue40.crsc.kmitl.ac.th/isbme2008/ การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering : ThaiBME2008) และ ISBME2008] จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การสนับสนุนของ [http://thaibme.org/thaibme/2007/council/thaibme_council.php สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (ThaiBME) ]
* พ.ศ. 2551 [http://www.kmitl.ac.th/ijabme/ วารสารวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ประยุกต์ International Journal on Applied Biomedical Engineering (IJABME)] โดย [http://thaibme.org/thaibme/2007/jb/thaibme_jb.php สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (ThaiBME) ]
* พ.ศ. 2552 [http://www.thaiembs.org/isbme2009/ The 4th IEEE International Symposium in Biomedical Engineering 2009 (IEEE ISBME2009)] จัดโดย [http://www.thaiembs.org/ สมาคมวิศวกรรมการแพทย์และชีววิทยาไทย (ThaiEMBS)]
* [http://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)]
|-
| valign = "top" style="background: Pink " | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]'''
| valign = "top" style="background: Pink " |
-
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
* [http://www.grad.chula.ac.th/Interdepts/BME_PhD.pdf สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช]
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" style="background: Pink " | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]'''
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
| valign = "top" style="background: Pink " |
| valign = "top" style="background: Pink " |-
|-
| valign = "top" | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]'''
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" style="background: Pink " | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]'''
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (เดิมชื่อสาขาอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์)
| valign = "top" style="background: Pink " |-
|-
| valign = "top" | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]'''
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" style="background: Pink " | '''[[คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]]'''
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต'''
* [http://www.imi.kmutnb.ac.th/IMI_web/file/Course-IMI.pdf/ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์]
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต'''
* [http://www.grad.kmutnb.ac.th/curriculum/scine/MMI.pdf สาขาอุปกรณ์การแพทย์]
| valign = "top" style="background: Pink " |-
|-
 
6,995

การแก้ไข